GEGE AP 3000

Właściwosći:

  • atest antywłamaniowy Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie klasy “C” (klasa 6 zgodnie z PN-EN1303)
  • zabezpieczenia: przeciwwyrwaniowe, przed otwarciem metodami manipulacyjnymi, przed przewierceniem i przed otwarciem metodą młoteczkowania
  • możliwość zastosowania dodatkowych elementów blokujących zwiększających liczbę kombinacji (SE)
  • atest przeciwpożarowy T90 według EN1634-2
  • ochrona patentowa (patenty europejskie i światowe)
  • 6 zastawek
  • specjalna wewnętrzna budowa wkładki oraz specjalne perforowany klucz uniemożliwiają użycie klucza bez perforacji

certyfikat zgodności

Call Now Button