Przepisy

Osoba upoważniona do otwarcia zamka powinna posiadać m.in.:

 • dowód rejestracyjny otwieranego pojazdu
 • dowód osobisty z meldunkiem wskazującym adres otwarcia
 • akt notarialny nie starszy niż sześć miesięcy
 • wyciąg z księgi wieczystej
 • otwarcie w asyście policji
 • otwarcie z komornikiem
 • nakaz sądu
 • spadek

Powyższe dokumenty trzeba posiadać w oryginałach i przedstawić naszemu technikowi przed otwarciem.

WYJĄTEK :

 • wynajmowane mieszkanie bądź lokal użytkowy możemy otworzyć w przypadku, gdy posiadają Państwo klucze do lokalu a zamek się zaciął.
WAŻNE!

 • umowa najmu mieszkania bądź lokalu użytkowego nie upoważnia do jego otwarcia ( potrzebny właściciel, osoba zameldowana)
 • nie otwieramy skrzynek na liczniki (energetyczne, gazowe)
Call Now Button